7-8 grudnia 2018, Wrocław, Centrum Konferencyjne Hotelu Ibis Styles

POSTĘPY OKULISTYKI - OKULISTYKA XXI WIEKU


IMPREZA TOWARZYSZĄCA

Szanowni Państwo!

Wszystkich uczestników konferencji serdecznie zapraszamy do udziału w kolacji oraz koncercie!
Impreza towarzysząca odbędzie się w piątek 7 grudnia 2018 roku w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu 

Kolacja: godz. 19.30
Koncert Zespołu Repercussion: godz. 21.00

 

R E P E R C U S S I O N

W repertuarze zespołu Repercussion oprócz współczesnych kompozycji prezentujących różnorodne składy instrumentarium perkusyjnego a także utworów z kręgu muzyki etnicznej i rozrywkowej, znajduje się również twórczość określana mianem „teatru instrumentalnego”. Nurt ten narodził się w latach 60-tych XX w.i polega na teatralizacji gry instrumentalnej. Jego cechą charakterystyczną jest wykorzystywanie jako instrumentów przedmiotów codziennego użytku, elementy gry aktorskiej, ruchu scenicznego oraz happeningu.

Tytuł koncertu nie jest przypadkowy – wśród utworów zaprezentowanych w ramach koncertu znajdzie się słynne Living Room Johna Cage’a, w którym kompozytor zdecydował się na dźwiękowe „ożywienie” przedmiotów użytkowych (na co dzień spotykanych w naszych pokojach) - potraktował je jak instrumenty, przede wszystkim perkusyjne. Wśród tych przedmiotów znalazły się chociażby papierowe wydania prasy czy framugi okien.

W czteroczęściowym dziele nie brak również innych pomysłów na wykorzystanie zespołu wykonawców. W części drugiej, o wdzięcznym tytule Story, instrumentalistom zostaje powierzona recytacja tekstu. Trzecia część kompozycji, traktowana przez autora jako opcjonalna, to fragment składający się z melodii, którą jeden z artystów ma za zadanie wykonać na dowolnie wybranym przez siebie instrumencie. Utwór Living Room Music powstał w 1940 roku, dwanaście lat przed premierą słynnego 4’33’’, w którym pierwszoplanową rolę odgrywa… cisza!

Kreatywność współczesnych twórców wydaje się być wręcz nieograniczona – w trakcie koncertu na scenie będzie można zobaczyć i co najważniejsze USŁYSZEĆ: klawiatury komputerów, piłki do gry w koszykówkę oraz sprzęt AGD. Całość uzupełnią multimedialne projekcje nawiązujące do tematu koncertu i charakteru prezentowanej muzyki.

Z A P R A S Z A M Y !

Impreza towarzysząca dodatkowo płatna (15 złotych). Opłata na miejscu.
Wydarzenie nie jest częścią programu naukowego i nie jest finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE

 

 

Centrum Konferencyjne Hotelu Ibis Styles
Plac Konstytucji 3 Maja 3
50-083 Wrocław

7-8 grudnia 2018

ORGANIZATOR

OŚRODEK OKULISTYKI KLINICZNEJ SPEKTRUM
ul. Zaolziańska 4
53-334 Wrocław
Tel.: 71 344 22 66
spektrum.wroc.pl

BIURO ORGANIZATORA

InspireCongress Sp. z o. o.
ul. Powstańców Śl. 95,
53-332 Wrocław
Tel.: +48 71 780 90 52
Faks: +48 71 780 90 54
E-mail: biuro@inspirecongress.pl