7-8 grudnia 2018, Wrocław, Centrum Konferencyjne Hotelu Ibis Styles

POSTĘPY OKULISTYKI - OKULISTYKA XXI WIEKU


WARSZTATY PRAWNICZE

WARSZTATY W SESJI PIELĘGNIARSKIEJ:
PIĄTEK, 7.12.2018, sala 7

13.20 – 13.50
Niedowidzący w świecie nowych technologii - jak skutecznie realizować prawo dostępu do treści cyfrowych?

mgr Hanna Markiewicz
Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej (FREE), Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa

13.50 – 14.50
Odpowiedzialność pielęgniarki jako członka zespołu - warsztat

adw. dr Anna Malicka-Ochtera, adiunkt w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, apl. adw. Piotr Bugajski
Kancelaria Adwokacka „Malicki i Wspólnicy”

 

WARSZTATY DLA LEKARZY:
SOBOTA, 8.12.2018, sala 7

9.00 – 10.00
ODPOWIEDZIALNOŚĆ LEKARZA W ZESPOLE

adw. Andrzej Malicki
Kancelaria Adwokacka „Malicki i Wspólnicy”, Naczelna Rada Adwokacka, Wojewódzka Komisja ds. Zdarzeń Medycznych we Wrocławiu

10.00 – 11.00
RODO W PRAKTYCE LEKARZA

adw. dr Anna Malicka-Ochtera
Kancelaria Adwokacka „Malicki i Wspólnicy”, adiunkt w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej

11.00 – 12.00
JAK MINIMALIZOWAĆ PUŁAPKI W INFORMOWANIU PACJENTA?

dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska
Interdyscyplinarna Pracownia Prawa Medycznego i Bioetyki, Uniwersytet Wrocławski

12.00 – 13.00
PRAWNE ASPEKTY STOSOWANIA LEKÓW POZA CHPL W OKULISTYCE

dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska
Interdyscyplinarna Pracownia Prawa Medycznego i Bioetyki, Uniwersytet Wrocławski

Centrum Konferencyjne Hotelu Ibis Styles
Plac Konstytucji 3 Maja 3
50-083 Wrocław

7-8 grudnia 2018

ORGANIZATOR

OŚRODEK OKULISTYKI KLINICZNEJ SPEKTRUM
ul. Zaolziańska 4
53-334 Wrocław
Tel.: 71 344 22 66
spektrum.wroc.pl

BIURO ORGANIZATORA

InspireCongress Sp. z o. o.
ul. Powstańców Śl. 95,
53-332 Wrocław
Tel.: +48 71 780 90 52
Faks: +48 71 780 90 54
E-mail: biuro@inspirecongress.pl